Biologisk-dynamisk Forening - Økovalg

Biologisk-dynamisk Forening

Be the first to review

Biologisk-dynamisk Forening har som formål å styrke og utvikle biodynamisk landbruk i Norge. Det skjer gjennom kurs og seminarer, BINGN-utdannelsen (www.bingn.org), utgivelsen av bladet HERBA, og andre formidlingstiltak. 

  • Biodynamisk landbruk produserer mat av høy ernæringsmessig kvalitet, og skaper gode livsvilkår for dyr og planter
  • Biodynamisk landbruk er miljøvennlig og drives i alle verdensdeler
  • Biodynamisk landbruk er i vekst og omfatter om lag 5000 virksomheter på global basis. Det dyrkes ca. 2 millioner dekar

Biologisk-dynamisk Forening vil bidra til det grønne skiftet på alle områder av samfunnet. Det biodynamiske miljøet har utviklet en omfattende erfaringskunnskap, basert på forsøk, forskning og snart 90 år med praktisk drift. dette vil vi dele med det globale samfunnet og gjøre tilgjengelig for alle som arbeider med miljø, rettferdig handel og helse.

Biologisk-dynamisk Forening eier varemerket Demeter i Norge, og alle produkter fra sertifisert biodynamisk produksjon er merket med Demeter-logoen. Når en vare er merket med Demeter betyr det at den er produsert i samsvar med Demeter-regelverket, uansett hvor i verden varen kommer fra. Merket garanterer rettferdig handel.  Demeter i Norge er del av den ideelle organisasjonen Demeter International som driver utviklingsprosjekter verden over.

Bli medlem i Biologisk-dynamisk Forening!

Kontakt oss på biodynamisk@biodynamisk.no

www.biodynamisk.no

www.facebook.com/biologiskdynamiskforening

Skriv en anbefaling

Din vurdering
angry
crying
sleeping
smily
cool
Søk

Your review recommended to be at least 140 characters long :)